Orala får status som fredet anlegg  – både bygningsmiljøet og landskapet!
 
Orala er prioritert som ett av flere skogfinske kulturminner som fredes som resultat av Riksantikvarens gjennomgang av de nasjonale minoritetenes kulturminner.
 
Markering av fredningen skjer med et enkelt arrangement  på Orala lørdag 19. oktober 2019 kl 1200
 
Program: 
-Velkommen til Orala

-Rundvandring på garden dersom været innbyr til det. 
-Om Oralas historie – Åge Sørmoen, Austmarka Historielag. 
-Markering av Orala som fredet anlegg – Avdelingsdirektør Linda Veiby, Riksantikvaren. 
-Om samarbeidet i Riksantikvarens gjennomgang av skogfinske kulturminner – Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum.  
-Hilsen fra Kongsvinger kommune – Påtroppende ordfører Margrethe Haarr. 
-Kulturelt innslag på 5-strengs kantele – Ove Berg.

 
Enkel servering. 
 
Alle interesserte er hjertelig velkommen til et gratis arrangement!  

Orala eies av Norsk Skogfinsk Museum og drives i samarbeid med Austmarka Historielag og Oralas Venner

På Tunet står det et betydelig antall gamle bygninger som Historielaget forvalter. Bygningene krever naturlig nok vedlikehold fra tid til annen. Til dette arbeidet har vi en dyktig anleggsgruppe som møtes jevnlig.

I løpet av sommeren og høsten har gruppa lagt nytt tak på stabburet fra Larbækkvelta. Stabburet er fra slutten av 1700 tallet og ble flyttet til tunet i 1993.

Her ser vi Per Skoglund og Yngve Fjellseth i arbeid med taket. Tore Eriksen er også med i anleggsgruppa, men var ikke til stede da bildet ble tatt.

 

Bladene for 2015 er skannet og ligger under Arkiv / Medlemsblader.

Bildet er lagret under: Bilder / Skolebilder / Masterud skole

Medlemsbladene for 2014 er lagt ut under: Arkiv/Medlemsblad.

Vi nå lagt inn konfirmantbilder og skolebilder. De ligger under Historiske bilder. Skolebildene har vi delt opp i skolekretser. Her mangler vi mange navn, det ville være fint om det er noen som kjenner navnene som mangler, og gi oss en tilbakemelding.
Vi mangler fortsatt bilder og navn på konfirmanter på følgende år:
1933, 1934, 1935, 1937 og 1945

Åse Wilhelmsen er den du skal kontakte hvis du vil leie vårt møtelokale på Arstun. Hun har telefon 924 90069

Nå vil iPhone og iPad virke på vårt bildearkiv.

PC og Mac virker fremdeles ok.

Velkommen til nye sider.

De ligner på de gamle, men det er noen endringer:

  • Bildearkivet er nytt; det virker nå for iPad og iPhone, samt android, PC og Mac, og det er mulig å søke på navn og steder osv og finne bilder på den måten
  • Det er ikke alle bildene som er overført, men de kommer etterhvert
  • Alle arbeidsgruppene skal oppdateres med nåværende medlemmer
  • Utdaterte artikler kan nå gjenfinnes under arkiv og arkiverte artikler
  • Det gode, gamle pdf-ikonet er ikke der lengre, men artikler kan lastes ned ved å trykke på utskrift, og deretter endre fra utskrift til lagre som pdf

Årsmeldingen for 2016 finner du her: Om laget/Årsmeldinger/

Er det noen som kan hjelpe oss med disse bildene, vi skanner og leverer disse tilbake.

1929, 1932, 1933, 1934, 1937, 1941, 1945, 1949, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960 og 1961.
Fint med navn på konfirmantene.

Kontakt : Åge Sørmoen tlf 91702455 eller Kåre Lunderbye tlf 91761932, så kan vi gjøre en avtale.