Med gjeldende råd og retningslinjer for arrangementer i disse corona-tider ser vi ingen mulighet for å kunne arrangere Austmarkamarken i år. Myndighetene forbyr arrangementer med flere enn 500 mennesker fram til 1. september. Vi ønsker imidlertid å invitere til høstens Tundag 19. september, kanskje med et noe utvidet innhold, dersom det skjer endringer i retningslinjene etter 1. september. Inntil vi kan møtes på Tundag - ta vare på hverandre!

For ikke å bidra til unødvendig spredning av corona-viruset ønsker styret i historielaget å utsette det annonserte årsmøtet på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med tid og sted for årsmøtet når situasjonen bedrer seg. Ta vare på hverandre!

Bladene for 2016 er skannet og ligger under Arkiv / Medlemsblader.

Bladene for 2015 er skannet og ligger under Arkiv / Medlemsblader.

Medlemsbladene for 2014 er lagt ut under: Arkiv/Medlemsblad.

Bildet er lagret under: Bilder / Skolebilder / Masterud skole

Vi nå lagt inn konfirmantbilder og skolebilder. De ligger under Historiske bilder. Skolebildene har vi delt opp i skolekretser. Her mangler vi mange navn, det ville være fint om det er noen som kjenner navnene som mangler, og gi oss en tilbakemelding.
Vi mangler fortsatt bilder og navn på konfirmanter på følgende år:
1933, 1934, 1935, 1937 og 1945

Åse Wilhelmsen er den du skal kontakte hvis du vil leie vårt møtelokale på Arstun. Hun har telefon 924 90069