Søndag 14. juni kl. 12.00 vil det være friluftsgudstjeneste i Orala.
Etter gudstjenesten vil Oralas Venner servere kaffe med noe attåt.