Vi drar igang med slektsforskningskvelder følgende datoer på Arstun:
Onsdag 21.09
Onsdag 26.10
Onsdag 23.11
Alle dager kl. 18.30 og ca 2-2,5 timer.
Alle er velkommen, nybegynnere og viderekommende.
Dere vil få rettledning av erfarende slektsforskere i laget, for de som ønsker det.