Konfirmanter 1924 - 1.   rekke fra venstre:1         ?2         ?3         ?4         ?5         ?6         Karen Sørum7         Inga Brenna8         ?9         ?10       ? Åserud2.   rekke fra venstre:1         Rolf Narvestad2         Gunnar Tangen3         ?4         ?5         ?6         Dorte ?7         ?8         ? Eng9         Emil Vestly10       Hans Kolbjørnsrud3.   rekke fra venstre:1         ?2         Ole Øverby3         Einar Oppimoen4         ?5         Ola Nilsen6         ?7         Einar Dalbakk8         ?9         Otto Hagen10       Åsmund Korset
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1949 - 1.  rekke fra venstre: 1   Inger Aslaksrud, 2   Oddveig Eikåsen, 3   Bjørg Johansen, 4   Prest Bjarne Hexeberg, 5   Reidun Aas, 6   Ella Svendsen, 7   Inger Gransbråten2.  rekke fra venstre:1    Odd Skarnes, 2   Erik Tomta, 3   Einar Bekken, 4   Aslaug Tomteberget, 5   Solvår Kjernmoen, 6   Lillian Aaserud, 7   Linnea Bäckman, 8   Aud Moe, 9   Bodil Skoger, 10 Kilma Løvlibråten, 11 Dagmar Gunnarsbråten, 12 Gunnar Stenbråten, 13 Arne Vangen, 14 Einar Østby.3.  rekke fra venstre: 1   Kåre Holseter, 2   Sixten Solvin, 3   Egil Lindberg, 4   Birger Skæret, 5   Jon Holmen,6    Roar Vangen, 7   Kjell Gylterud, 8   Ove Brunsberg, 9   Tor Rustad, 10 Trygve Grasli.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1950 - rekke fra venstre1    Bjørg Berger,2    Inger Haugen,3    Åse Eikåsen,4    Marit Rønning,5    Eva Høegh,6    Gunhild Åsengen,7    Elsie Høegh,8    Guri Håkerud,9    Solveig Bratlie,10  Synnøve Nordby,11  Grethe Berg,12  Ragnhild Strandseter,13  Eldbjørg Bjerke,14  Åse Varildskog.rekke fra venstre:1    John Haget,2    Asbjørn Støkker,3    Eiler Holthe,4    Arne Bråthen,5    Bjarne Hexeberg (prest),6    Armand Sjøvika,7    Normann Westbye,8    Ola Bottilsrud,9    Oddvar Svartberg,10  Hans Kristian Skullerud,11  Tor Skarnes.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1926 (K007) - 1.   rekke fra venstre:1 Ester Solbergvangen2 Karen Dalbakk3 Karla Vangen Masterud4 Harald Devold (prest)5 Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger)6 Emma Bråten7 Hilda Narvestad8 Benny Øverby2.   rekke fra venstre.1 Anna Brenna (Steffenstorpet)2 Hedvik Ingeborg Skoglund3 ?4 ?5 ?6 Regine Sannerud7 Kari Åberg8 Valborg Klakadalen9 Anna Grasli10 Gina Teigen11 Jenny Brenna3.   rekke fra venstre:1 ?2 Gunnvor Steffenstorpet3 Ole Storfallet4 Jens Masterudlia5 Erik Hagen6 Arne Brunsell7 ?8 ?9 ?10 Einar Nystellet11 ?12 ?4.   rekke fra venstre:1 H. Strandseter2 Hans Skarnes3 Aksel Øster4 Ivar Utgård5 Gunnar Skullerud6 Amund Nilsen7 Karl Sjøvika8 Kjartan Billehaug9 Einar Vangen
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1951 - 1.  rekke fra venstre: 1   Undis Haget, 2   Solveig Steffenstorpet, 3   Anna Østby, 4   Grethe Myhrer, 5   Marit Bråthen, 6   Inger Lise Brunsberg, 7   Mary Øverby.2.  rekke: 1   Sokneprest Bjarne Hexeberg, 2   Arne Gunnarsbråten, 3   Tore Berg, 4   Erik Hamre, 5   Rolf Jansrudvangen, 6   Ivar Høegh, 7   Harald Kristian Skjæret,      8  Arthur Kjærnmoen, 9  Ola Wais.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1952 - rekke fra venstre:1    Unni Vangen,2    Aud Finbråten,3    Sigrun Haye Holdhus,4    Bodil Øverby,5    Jorun Svartberg,6    Gunhild Linna,7    Liv Skarnes,8    Emmy (Vess) Fjeldstad,9    Berthe Tomta,10  Randi Olsen,11  Mary Mikalsen,12   Eivor Haakerud.rekke fra venstre:1    Kari Reitan,2    Karin Berg,3    Reidun Bekken,4    Erik Sjøvika,5    Einar Tidemansen.rekke fra venstre:1    Sven Trosholmen,2    Jan Skullerud,3    Egil Berg,4    Egil Masterudlien,5    Harry Svendsen,6    Erik Svenke Solum (prest),7    John Svendsen,8    Hans Otto Pramm,9    Reidar Åsli,10  Harald Gransbråten,11  Per Varildbakken.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1927 - 1.   rekke fra venstre: 1    ?2    Emma Bekken3    Ruth Igeland4    Gullborg Gylterudlien5    Gyda Eikåsen6    Inga Haugen7    Borghild Fossum,8    Devold (prest)9    Billehaug (lærer og kirkesanger)10   ?11   Astrid Vikertorpet12   Randi Østli13   Olga Lindberg,14   ?15   Lina Vestby. (konfirmert 1928)2.   rekke fra venstre: 1    Jenny Hellerud,2    Inga Åserud,3    Gyda Brunsell,4    Henny Elfrida Myhrer,5    Anna Fagernes,6    Guri Gjerstad,7    Karen Fjeld,8    Mimmi Høegh,9    Anna Sæther,10   Anna Masterud,11   ?12   ?13   Ella Åserud,14   Jenny Dragonmoen.3.   rekke fra venstre:1    Rolf Skarnes,2     Gunnar Tomta, 3    Gustav Haakerud,4     Arne Støkker,5     Karsten Haakerud,6     Harald Eng,7     Gunnar Brunsell,8     Ole Halteigen,9     Oskar Eng, 10   Jens Fagernes, 11   Arne Utgård, 12   Karl Øverby,13   Ottar Grasli, 14   Sigurd Olsen,15   Einar Delet,16   Karl Haugen (Kirketjener).
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1928 - 1.   rekke fra venstre: 1    Lilly Svartberg2    ? 3    Chr Devold (prest)4    Billehaug (lærer og kirkesanger)5    ?6    Karen Utgård7    «Bebby» (Kjellborg) Isaksen2.   rekke fra venstre:1    Ester Fagernestomta2    Oline Tangen3    Ole Tangen4    ?5    Helge Teigen6    ? 7    Aksel Strandseter 8    Lauritz Nygårdseter 9    Mimmi Øverby10  ?3.   rekke fra venstre:1    Marta Persvangen2    Mina Brenna3    ? 4    ? 5    Anna Myrvang6    ? 7    ?8    ? 9    ?4.   rekke fra venstre:1    Helge Hagen2    Ottar Klakadalen3    ? 4    Arne Nilsen Hauger5    Arne Solberg6    ?7    Eldar Lund8    Harald Øster9    ?10   Leif Utgården11   ?12   Gunnar Sjøvika.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1953 - 1.   rekke fra venstre:1     Gunhild Nerby2     Inger Kjellerhullet3      Aud Høegh  4     Torunn Hustveit5     Gunhild Magnusson6     Unni Utgård7     Undis Fagernes8     Vivi Lund9     Eva Hagen2.   rekke fra venstre:1     Henrik Bakken2     Synnøve Svartberg3     Synnøve Tomteberget4     Randi Karterud5     Berit Asak6     Edit Varaldskog7     Randi Martinsen8     Astrid Skjæret9     John Holseter3.   rekke fra venstre:1     Bjørn Gylterud2     Willy Westby3     Bjarne Hexeberg (prest)4     Halvard Bratlie5     Leif Bekkmann
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1929 - 1.   rekke fra venstre1         Anna Arntzen2         Else Varaldskoghaget (Kask)3         Elida Sandbakken4         Ingrid Bakken5         Marie Kolbjørnsrud6         Devold (prest)7         Billehaug (lærer)8         Mimmi Karterud9         Helene Narvestad10       Inga Masterudvangen11       Lilly Holmquist12       Anna Moe2.   rekke fra venstre1         Ragna Mengen2         Dagny Varaldengen3         Emma Øverby4         Helene Opseth5         Anna Dalbakk6         Dagny Lund7         Hjørdis Isaksen8         Aslaug Utgården9         Signe Utgården10       Signe Storfallet11       Hanna Sørum12       Anna Tangen3.   rekke fra venstre1         Konrad Kjernsli2         Johannes Saaler3         Karsten Brenna4         Karsten Hellerud5         Alf Gunnarsbråten6         Hans Åserud7         Ola B. Bekken8         Svenning Holseter9         Harald Lindberget10       Ottar Haakerud11       Olaf Svartberget4.   rekke fra venstre1         Ivar Korset2         Jens Brunsell3         Arne Haugen4         Harry Lønhøiden5         Ole Lønhøiden6         Hans Haakonsen7         Einar Brattli8         Kåre Berg9         Torleif Sørli
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1954 - 1.   rekke fra venstre:1      Ulla Narvestad2      Inga Nesset3      Bjørg Torp4      Kirsten Varaldbakken5      Ingrid Østberg  6      Turid Skarnes7      Maja Husmo8      Grete Fagernes2.   rekke ra venstre:1      Britt Rynning2      Erik Svenke Solum (prest)3      Asbjørn Mobråten      3.   rekke fra venstre (gutter):1      Thor Bråten2      Rolf Eikåsen3      Thorbjørn Linna4      Halvard Narvestad5      Helge Hansen6      Thor Eivind Pram7      Kjell Lindberg8      John Torp9      Åge Åsheim10     Kjell Finnbråten11     Odd Holte12     Åge Hansen13     Kjell Nerby
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1930 - 1.   rekke fra venstre:1     ?2     ?     3     ?4     ?5     ?6     Harald Devold (prest)7     Kristen Billehaug (lærer og Kirkesanger)8     ?9     ?10    ?11    ?12    ?2.   rekke fra venstre:1     ?2     ?3     ?4     ?5     Leif Delet6     ?7     ?8     ?9      Arne sundheim10    ?11    ?12    ?13    ?14    ?3.   rekke:1     ?2     ?3     ?4     ?5     ?6     ?7     ?8     ?9      Harald Sjøvika10    Harald Steffenstorpet11    ?12    ?13    ?14    ?
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1955 - 1.  rekke fra venstre: 1   Åse Høegh, 2   Anne Lise Lindberg,3   Åse Nerby Bjørndalen, 4   Bjørg Randi Bråthen, 5   Eivor Bratli Dahl, 6   Gunhild Melby, 7   Betty Brunsell Masterudlien, 8   Karen Hauger Eriksen, 9   Åse Svartberg, 10  Laila Tidemansen. 2.  rekke fra venstre: 1   Liv Nabben, 2   Ronald Vestli, 3   Torbjørn Høegh, 4   Sigmund Ødegård, 5   Oddvar Tangen, 6   Yngvar Strandseter, 7   Steinar Rønning, 8   Jorun Skjæret Roverudseter. 3.   rekke fra venstre: 1   Kjell Westby, 2   Helge Håkonsen , 3   Prest Solum, 4   Kjell Jørgen Nordquist, 5   Per Holseter ,  6   Oddmar Rinden.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1931 (K005) - 1. rekke fra venstre:1    Astrid Ingeborg Enderud,2    Inger Sannerud,3    Marie Lindberg,4    Henny Lund,5    Magda Myhrer, 6    Harald Devold (prest),7    Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger),8    Signe Lia,9    Emma Dragonmoen,10   Helga Bakken,11   Dagny Jorunn Utgård12   Anna Bratli.2. rekke fra venstre:1    Kåre Lønhøiden,2    Herman Solbergvangen,3    Arne Vestgård,4    Dagny Torp,5    Kari Gunvor Jonsrud,6    Lilla Fjeld,7    Signe Bekken,8    Hjørdis Øverby,9    Henny OlsdatterVestbekken (Svartbekken),10   Agnes Marie Østli,11   Hans Sørum, 12   Hans Amundsen.3. rekke fra venstre:1    Harald Hauger,                 2    Odd Gjerstad,3    Torleif Brattberg,4    Trygve Berg,5    Arnold Skoglund,6    Rolf Berg,7    Rolf Brunsell,8    Rolf Olsen,9    Ivar Kjensmo,10  Ottar Gylterud,11   Karsten Trosholmen,12  Oskar Steffenstorpet,13  Ola Solheim,14   Karsten Lindberget
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1956 - 1.  rekke fra venstre: 1   Reidun Støkker, 2   Anne-Marie Sakariassen, 3   Lillian Delet, 4   Berit Narvestad, 5   Evelyn Bratlie, 6   Solveig Brunsell, 7   Ragnhild Brunsell, 8   Liv Håkerud, 9   Marry Aurstad. 2.  rekke fra venstre:1   Gunhild Gylterud, 2   Gerd Gylterud, 3   Marianne Baumgartner, 4   Astrid Johannesen, 5   Lilly Svendsen, 6   Kari Pramm, 7   Inger Nygård. 3.  rekke fra venstre:1   Kåre Støkker, 2   Karl Oskar Skarnes, 3   Arve Haugen, 4   Frank Fjeld, 5   Reidar Westby, 6   ? , 7   ? , 8   Helge Holten.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1957 - 1.  rekke fra venstre: 1   Marit Øster, 2   Randi Bolneset, 3   Bjørg Nygård, 4   Aud Skarnes, 5   Inger Fjeld, 6   Laila Nygård, 7   Runa Sjøvika, 8   Marry Aurstad, 9   Inger Lise Torp.2.   rekke fra venstre: 1   Sigmund Aurtjernsbråten, 2   Lars Fagernes, 3   Solveig Strandseter,4   Laila Kristiansen, 5   May Høegh, 6   Laura Elisabeth Åserudseter, 7   Åge Tangen, 8   Ragnar Strand, 9   Bjørn Hagen.3.   rekke fra venstre: 1   Bjørn Hustveit, 2   Kjell Brunsell, 3   Kjell Holmen, 4   Prest Solum, 5   Per Møller, 6   Svein Lia, 7   Erik Haget, 8   Per Lie.
Konfirmanter 19...
KOnfirmanter 1932 - 1.   rekke fra venstre.1         Ida Masterud2         Marie Skullerud3         Ragna Dalbakk4         Karin Kristiansen5         Ingeborg Fagernes6         Gunhild Narvestad7         H. Devold (prest)8         Kr. Billehaug (lærer)9         Gina Åserud10       Hjørdis Gylterud11       Ebba Johnsrud12       Marthea Korset13       Astrid Holseter14       Gudveig Ingelsrud15       Ingrid Myhrer16       Emma Vangen17       Signe Fjeld2.   rekke fra venstre1      Aud Foss2      Gunvor Hagen3      Aslaug Lønhøiden4      Dagmar Lønhøiden5      Trond Nilsen6      Thomas Vestbekken7      Birger Velta8      Jens Nygård9      Jens Rundhaug10     Jens Sørli11     Einar Brenna12     Martin Tomta13     Harry Otertjernet14     Anders Tangen15     Kåre Larsmoen16     Hilma Østby17     Martha Møller18     Marie Snekkerbakken3. rekke fra venstre        1       Hans Kolbjørnsrud        2       Trygve Øster        3       Torstein Bergli        4       Arne Mobekk        5       Harald Husmo        6       Einar Kjersli        7       Johannes Nerby        8       Håkon Åserudhaget        9       Birger Vangen        10     Oskar Nordkvist        11     Ingvar Håkerud        12     Jens Utgård        13     Karl Trosholmen        14     Bjarne Hustveit        15     Martin Karterud        16     Gudbrand Karterud        17     Henry Tangen
KOnfirmanter 19...
Konfirmanter 1958 - Konfirmanter 1958 Austmarka kirke. 1.  rekke fra venstre: 1   Synnøve Nyland 2   Eva Brunsell Hagen, 3   Åse Marit Fagernes Finnbråten, 4   Berit Skarnes, 5   Jorun Nabben6   Åse Berg, 7   Ingrid Åsli, 8   Synnøve Åsengen2.  rekke fra venstre: 1   Ove Lia, 2   Ole Jacob Bråten, 3   Wenche Olsen, 4   Bjarne Hexeberg ( prest)5   Gunhild Øster Nordby, 6   Egil Tomteberget, 7   Erling Volden, 8   Erik Bakken. 3.  rekke fra venstre: 1   Kjell Johnny Øster, 2   Vidar Delet, 3   Arne Eikåsen, 4   Lasse Åserud, 5   Bjarne Vangen, 6   Arve Vestgaard, 7   Kåre Kolbjørnsrud, 8   Bengt Haakerud, 9   Arve Kristiansen, 10 Atle Strandseter, 11 Odd Høegh, 12 Knut Skullerud, 13 Dag Grasmo
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1936 - 1.   rekke fra venstre:1       Live Otertjernet2      ?3      Ingrid Møller4      Gunnvor Berg5      Anna Brenna6      Inga Solbergvangen7      ?8      Christensen (prest)9      Kristen Billehaug (lære og kirkesanger)10     ?11     ?12     ?13      Helga Gransbråten14     ?15     ?16     ?17      Marte Jonsrud18      Marie Halaråker2.   rekke fra venstre:1      ?2      ? kon Larsmoen3      ?4      Steinar Jonsrud5      Lauritz Jansrud6      Leif Jørgensen7      Sverre Karterudseter8      Normann Hagen9      Amund Eng10     ?11     ?12     ?
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1959 - 1.   rekke fra venstre (pikenavn i parentes): 1    Tove (Lindberg) Olsen,2    May (Dahl) Glauser, 3    Kari (Eng) Johnsen, 4    Aud (Hellerud) Tomassen, 5    May Britt (Seterseter) Lia, 6    Anne Gunvor (Høegh) Kolbjørnsrud, 7    Solveig (Sjøvika) Kolstad, 8    Gunvor Sjøvika, 9    Hildegunn Sæthern.2.   rekke fra venstre: 1    Anne Hilde (Strand) Oustad,2    Sven Asak, 3    Anne Åse (Wolden) Bergquist, 4    Turid (Fagernes) Andersson, 5    Randi (Grorud) Haget,6    Ragnhild (Vikertorpet) Jørgensen, 7    Gerd Olaug (Nerby) Zetterstrøm, 8    Oline Holseter, 9    Solveig (Enderud) Hansen, 10  OddFagernes.3.   rekke fra venstre: 1    Stein Skoglund, 2    Eva (Otertjernet) Delet, 3    Gunnar Aaserud,4  Gerd Lillian (Bråthen) Karlsson, 4    Vigdis Håkonsen,5  Erik Svenske Solum (prest)6  Inger (Backe) Myrvang,      7  Elisabeth Kristiansen, 8  Halvard Delet, 9  Kåre Vestli, 10 Anne Marie (Bråten) Hansen,11  Jan Lundberg,12   Odd Delerud, 13  Håvard Wiker, 14  Svein Sørensen.4.   rekke fra venstre: 1    Irene (Utgård) Matsson, 2    Bjørg Vestli, 3    Else Marie (Lindberg) Eriksen, 4    Birgit Haakerud.5.   rekke fra venstre:1    Kåre Lunderbye, 2    Per Skoglund, 3    Egil Holseter, 4    Sverre Nordli, 5    Svein Steffenstorpet.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1938 - 1.   rekke fra venstre: 1    Svanhild Otertjernet,2    Mary Berg Maridal,3    Kari Berg,4    Helga Sandhalla,5    Lilly Myhrer,6    Randi Brenna,7    Christensen (sogneprest) ,8    Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger),9    Hedvig Frantzen Svartbekken,10   Inga Steffenstorpet,11   Gyda Sandbakken,12   Olaug Torp,13   Emmy Narvestad,14   Hjørdis Linnerud,15   Jorun Vesterås.2.   rekke fra venstre:1.   Leif Olsen Persvangen,2.   Hroar Jansrud,3.   Helge Hellerud,4.   Arne Haakerud,5.   Gunnar Fossheim,6.   Gilbert Arild Østby,7.   Odd Mobekk,8.   Odd Bråten,9.   Arvid Maurbakken,10.  Ola Bekken, 11. Kåre Henry Holmqvist.3.   rekke fra venstre:1    Asbjørn Trosholmen,2    Erling Nordby,3    Nils Tomta,4    Arne Boli,5    Ingvald Nordheim,6    Helge Willy Rundhaug,7    Ola Lindberg,8    Karsten Gunvald Østby,9    Thorbjørn Høgberg,10   Alf Kartbråten.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1939 (K006) - 1. rekke fra venstre:1    Martha Holseter,2    Olaug Lia Hansen Solbergseter3    Lilly Dragonmoen4    Inger Marie Kjensmo5    Enny Marie Bergqvist6    Else Pauline Østby7   Anna Øverby,8   Marie Kjernsli,9   Laura Berg,10  Manders (prest),11  Billehaug (lærer og kirkesanger),12  Mimmi Elida Vangen13  Magda Bergli,14  Anna Gylterud,15  Gunvor Skarnes,16  Jorunn Utgård,17  Asta Hallaråker,18  Marit Wang,19  Gunhild Møller,20  Solveig Haget. 2. rekke fra venstre:1    Olaf Åsengen,2    Ole Lindberget,3    Arne Polmar Utterberg4    Henry Lønhøiden,5    Ole Brattberg,6    Leif Hauger,7    Aslaug Fagernes (Bråten),8    Gulborg Hammer,9    Margit Gransbråten,10   Ingrid Lønhøiden,11   Randi Sæther,12   Sigrid Myrvang,13   Gunnar Grasli,14   Erling Sørlie,15   Hans Bekken,16   Asbjørn Bottilsrud,17   Asbjørn Lønhøiden18  Alf Karterud. 3. rekke fra venstre:1    Frank Haakerud,2    Ole Svendsen,3    Rolf Utgård,4    Finn Nilsen Brødbøl,5    John Solvin,6    Torstein Steinbakken,7    Eiler Lia8    Jens Vestbekken,9    Arne Tomta.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1960 - 1.  rekke fra venstre: 1   Ragnhild Støkker Baastad, 2   Marit Hustveit Magnusson, 3   Leikny Solvin Bekkevold, 4   May- Kristin Nabben Schgaguler, 5   Torill Moen Vestgård, 6   Vigdis Gylterud Holseter, 7   Unni Sjøenden Finbråten, 8   Wenche Fagernes Kvisli, 9   Else Kari Aagedahl Westby. 2.  rekke fra venstre: 1   Ingar Skjæret, 2   Åge Westby, 3   Rune Haugen, 4   Johnny Nerby, 5   Einar Skoglund, 6   Britt Brunsell Holmen, 7   prest Bjartlie, 8   May-Britt Smestad Eng Haugen, 9   Arnfinn Skarnes, 10 Rolf Åberg.3.  rekke fra venstre: 1   Ove Strandseter, 2   Terje Gylterud, 3   Åge Rønning, 4   Finn Lindberg, 5   Åge Holtet, 6   Åge Lindberg, 7   Jarle Solvin, 8   Wiggo Rønning,9   Øyvind Rynning, 10 Tor Kjernsli, 11 Sture Karterud, 12 Åge Møller, 13 Ernst Otto Hansen Øverby.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1961 - Første rekke fra venstre: 1         Tone Lundberg, 2         Unni Øster,3         Minnie-Elisabeth Iunker- Andersen, 4         Reidun Bjerke, 5         Torild Gylterud,6         Gerd Karterud, 7         Unni Sørum, 8         Torild Haget, 9         Inger BråtenAndre rekke fra venstre: 1         Knut Aspelund, 2         Terje lindkjølen,3         Leif Helge Nabben, 4         Knut Skarnes, 5         Erik Skarnes, 6         Rolf Ove Kristiansen, 7         Arild Nordby, 8         Dagfinn Kjensli, 9         Kjell Vestli, 10       Bjørn Lønhøiden.Tredje rekke fra venstre: 1         Øivind Gylterud, 2         Wiggo Melby, 3         Kjell Bolneset,4         Erik Svenske Solum (prest) 5         Ola Gaalås, 6         Eilert Delet, 7         Alf-Olai Stokkeland, 8         Bjørn Svendsrud.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1940 (K008) - 1. rekke fra venstre:    1  Helga Holseter,    2  Astrid Hansen,     3  Nora Solvin,    4  Bergljot Ingelsrud,     5  Solveig Olsen,    6  Olaug Tomteberget Rundhaug,    7  Chr.Billehaug (lærer),    8  Bjarne Hexeberg (sogneprest),    9  Manders (prest),   10  Edit Gylterud,   11  Kari Bråten Dalbakk,   12  Anna Karterud,   13  Helene Karterud,    14  Ranhild Mobekk,   15  Ella Lindberg. 2. rekke fra venstre:     1  Aud Eva Åberg,     2  Ella Øverby Utgård,    3  Ingrid Trosholmen,    4  Asbjørg Nygård,    5  Ragnhild Hamre,    6  Randi Gunnhild Brunsberg,    7  Dagny Amundsen,    8  Else Vesterås,     9  Anna Berg,    10  Ingerid Sjøvika Gylterud,   11  Reidun Sæther Roos,    12  Tora Høegh Myhrer,    13  Tordis Hallaråker,   14  Solveig Østli,   15  Gudrun Fossum. 3. rekke fra venstre:     1  Kåre Kolbjørnsrud,     2  Oskar Gransbråten,     3  Oliver Vangen,     4  Kjell Jahnsrud,     5  Per Skullerud,     6  Amund Johnsrud     7  Rune Skoglund,     8  Erik Hauger,     9  Leif Brenna,    10  Øivind Blomkvist,    11 Kåre Steinbakken,    12 Alf Myhrer,    13 Egil Franzen,    14 ?    15  Gunnar Hager (Granerud)    16  Asbjørn Holte,    17 ?    18 Harald Gylterud,    19 Hilding Snekkermoen,    20 Henry Nyland,    21 Asbjørn Maridal,    22 Ove Sørli,    23 Ola Vangen,    24 Gunnar Dahl,    25 Hans Løvlibråten
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1962 - 1.  rekke fra venstre: 1     Britt Svartberg 2     Kari Reidun Nerby 3     Tove Herdis Solberg 4     Gunhild Westby 5     Anne Lise Åfloen 6     Unni Hermansen 7     Anne-Marte Gylterud 8     Aud Nilsen 9     Guri Mona Skullerud.2.  Midtre rekke fra venstre: 1     Odd Willy Lund 2     Berit Velta 3     Liv Randi Hagen 4     Åse Signhild Lindblad 5     Gerd Turid Holten 6     sogneprest Bjartli 7     Bjørg Fauske 8     Åse Hagen 9     Jan Sigurd Olsen 3.   rekke fra venstre: 1     Ole Jonny Strandseter 2     Kjell Lund 3     Jan-Erik Støkker 4     Jan-Ove Nygård 5     Geir Jonny Westby 6     Roar Fjeld 7     Jan Gunnar Wiker 8     Geir Øyvind Øverby 9     Åge Sørmoen 10    Jon Martin Øverby
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1941 - 1.   rekke fra venstre:1    Astrid Åsengen , 2    Eva Ekstrøm, 3    Margit Steffenstorpet, 4    Ella Ryen, 5    Dagny Solbergseter, 6    prest Bjarne Hexeberg, 7    klokker Kristen Billehaug, 8    Anne-Lise Aaserudseter, 9    Norma Holmby, 10  Ingrid Vangen, 11  Evelyn Linnerud, 12  Gudveig Bråten (Badstubråten),13   Karen Gylterud 2.   rekke fra venstre:1    Rolf Otertjernet, 2    Birger Linnerud,3    Kristian Lønhøiden,4    Astrid Rundhaug, 5    Bjørg Jansrud, 6    Elisabeth Arnesen, 7    Eli Tomta,8    Dagny Enderud,9    Jenny Myrvang, 10  Torine Haugen, 11  Else Gransbråten, 12  Tora Østby, 13  Lilly Torp, 14  Finn Lebiko, 15  ? 3.   rekke fra venstre: 1    Harry Linnerud, 2    ?, 3    Birger Utgård, 4    ?,5    Ole Bottilsrud, 6    ?, 7    Jens Vestli, 8    Odd Maridal, 9    Leif Nordby, 10  Håkon Olsen Persvangen, 11  Leif Øverby. Ikke med på bildet: Svanhild Baksjødammen. Ikke plassert på bildet: Edgar Sørli, Thorleif Lindberget, Svein Svendsen, Rolf Henry Fossheim, Annar Dragonmoen
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1942 (K004) - 1.   rekke fra venstre:1    Hjørdis Hustveit, 2    Berit Steinbakken, 3    Solveig Østby,4    Ruth Trosholmen,5    Gunhild Masterudvangen,6    Astrid Nyland, 7    Bjarne Hexeberg (sogneprest),8    Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger),9    Martha Fløtberget,10  Ingeborg Borthus,11  Jorun Sørli, 12  Ingrid Paulsen,13  Elvy Snekkermoen,14  Åse Torp.2.   rekke fra venstre:1    Jånn Grasli,2    Ingeborg Velta,3    Solveig Varildskog,4    Kari Vangen,5    Rigmor Skullerud, 6    Else Fagernes,7    Dagny Holseter,8    Kari Husmo,9    Irene Maridal, 10  Bjørg Utgården,11  Nancy Haakerud,12  Borghild Tangen, 13  Magna Mengåen, 14  Liv Østgård, 15  Audhild Dahl.3.   rekke fra venstre:1    David Rønning, 2    Kjell Bjørndalen, 3    Kristian Fløtberget,4    Magne Moe,5    Ottar Hammer,6    Mentz Michaelsen,7    Karsten Tomteberget, 8    Gunnar Enderud,9    Leif Svendsen, 10  Thorleif Sandhalla.4.   rekke fra venstre: 1    Håkon Lund, 2    Kjell Sæther,3    Birger Westbye, 4    Rolf Halteigen, 5    Asbjørn Gylterud, 6    Terje Solvin, 7    Vidar Frantzen, 8    Harry Gylterud, 9    Ole Berg, 10  Ragnar Myhrer, 11  Hans Haget, 12  Kristen Olsen Persvangen, 13  Osvald Ødegård.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1963 - 1.  rekke fra venstre: 1    Nancy Gylterud, 2    Inger Rundhaug, 3    Tove Lønhøiden, 4    Jorun Bratlie,5    Elisabeth Johnsrud, 6    Tove Gylterud, 7    Bente Gaalaas, 8    Berit Høegh.2.   rekke fra venstre: 1    Åge Karterud, 2    Solveig Wiker, 3    Britt Skoglund, 4    Doris Wold, 5    Gunn Utgård, 6    Birgit Amundsen, 7    Tove Åserudseter, 8    Laila Lindberg, 9    Torill Fagernes, 10  Torbjørn Tangen.3.   rekke fra venstre: 1    Håkon Linnerud, 2    Åge Mobekk, 3    prest Leif Løkeberg, 4    Jan Lindberg, 5    Kjell Øverby
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1943 - rekke fra venstre:1    Åse Johansen,2    Gunvor Sørmoen,3    Ingeborg Tomta,4    Ruth Sandhalla,5    Anne Hamre,6    Anna Gransbråten,7    Martha Solbergseter,8    Bjarne Hexeberg (prest),9    Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger,10   Ingrid Enderud,11   Ingrid Baksjødammen,12   Sylvia Solvin,13   Edith Skoglund,14   Liv Maridal,15   Olaug Løvlibråten (skjult).rekke fra venstre:1    Kåre Aas,2    Gustav Åsengen,3    Ronald Paulsen,4    Kjell Haakerud,5    Håkon Berg,6    Leif Varildengen,7    Hans Myrvang,8    Asbjørn Sørmoen,9    Gunnar Bottilsrud,10   Harry Mobekk,11   Arne Stenberg,12   Harry Nabben,13   Sverre Nordby,14   Hogne Blomkvist,15   Birger Wais,16   Arne Dahl,17   Birger Solheim (delvis skjult),18   Martin Østby,19   Terje Bekken (skjult).
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1964 - 1.  rekke fra venstre: 1   Eli Solvor Hauger Lindkjølen, 2   Ingeborg Marie (Gylterud) Borgedal, 3   Berit (Fjeld) Holmestrand, 4   Sissel Solvin, 5   Anne Lise (Gylterud) Bergersen, 6   Jorund (Høegh) Amundsen.2.   rekke: 1   Torill Elisabeth Olsen Luijbregts, 2   Kari Marie (Sjøvika) Morastsæter, 3   Jorid Gunvor (Solvin) Olset, 4   Tormod Solvin, 5   Tor Ivan Dragonmoen, 6   Sogneprest Olav Bjartli, 7   Jan-Ole Svartberg, 8   Inger-Lise (Høegh) Breisjøberg, 9   Elisabeth (Hagen) Børrud.3.   rekke: 1   Ola Husmo, 2   Jostein Hauger, 3   Odd Ingvar (Bråthen) Dalbakk, 4   Arne Roar Fagernes, 5   Kjell Johnny Schulstad, 6   Per Ottar Haakerud, 7   Øivind Lindberget, 8   Jan Martin Melbye, 9   Henning Holmqvist, 10 Kåre Aksel Vikertorpet, 11 Egil Kristiansen, 12 Inger Johanne (Gylterud) Hansen Dahler.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1944 - rekke fra venstre:1    Magne Olafsen,2    Ivar Holseter,3    Olaf Mengåen,4    Erling Snekkerbakken,5    Einar Steffenstorpet,6    Håkon Berg,7    Olaf Linna,8    Jens Vangen, 9    Snekkermoen,10  Kåre Svendsen,11  Finn Torp,12  Henry Vestby. 2. rekke fra venstre:1    Gudveig Tangen,2    Ingrid Karen Nordby,3    ?4    Guri Lie,5    Anny Sørensen,6    Else Vestli,7    Bjarne Hexeberg (prest),8    Billehaug (lærer og kirkesanger),9    Astrid Kolbjørnsrud,10  Johanne Fagernes,11  Helga Høgberg,12  Guri Hornberg,13  Mebel Ødegård. 3. rekke fra venstre:1    Terje Skullerud,2    Ole Thorsrud,3    Kåre Gylterud,4    Oddvar Maurbakken,5    Harald Fagernes,6    Håkon Neset.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1965 - rekke fra venstre:     1   Guri Marie Solberg,     2   Reidun Øverby,     3   Astrid Sjøvika,     4   Laila Strandseter,     5   Rita Stokkebæk.rekke fra venstre:     1   Svein Egil Sjøvika,      2   Jens Berger Gjerstad,     3   Geir Utgård,     4   Åge Nilsen,     5   prest Leif Løkeberg,     6   Odd Arne Nabben,     7   Svein Erik Vikertorpet,     8   Arne Gunnar Lindblad,     9   Bjarne Vikertorpet.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1966 - 1.  rekke fra venstre: 1   Haldis Hauger, 2   Solveig Kristiansen, 3   Sissel Fagernes, 4   Karin Wiker, 5   Karin Gylterud .2.  rekke fra venstre: 1   Marit Tangen, 2   Mai Lis Østgård, 3   Wenche Mobekk, 4   Karen Utgård, 5   Wenche Dahl, 6   Britt Myhrer Berger, 7   Jorun Bolneset, 8   Anita Høegh Hansen, 9   Anne Marie Bottilsrud, 10 Eli Klarp, 11 Tove Vestbekken.3.   rekke fra venstre: 1   Laila Gylterud, 2   Bjørnulf Østgård, 3   Jørn Nabben.4.  rekke fra venstre: 1   Knut Haugen, 2   Harald Christen Larsmoen, 3   Frank Olsen, 4   Arvid Sørum, 5   Ole Gunnar Sjøvika, 6   prest Bjartlie, 7   Yngvar Lindblad,8   Jan Erik Vestbekken, 9   Rolf Arne Dragonmoen, 10 Åge Gylterud, 11 Stein Skarnes, 12 Reidar Bottilsrud, 13 Terje Hellerud.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1946 (K001) - 1.   rekke fra venstre: 1      Inger Fagernes (Aasen) 2      Karin Østby (Rundhaug)3      Nora Bergseter 4      Anna Moe (Vangen)5      Torill Torp (Lunderbye)6      Bjørg Haget (Hansson)7      Solveig Thorsrud (Grasli)8      Bjarne Hexeberg (prest)9      Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger)10     Martha Sørli (Kristensson)11     Berit Lie (død)12     Else Rundhaug (Nygårdseter)13     Else Brunsberg (Bekken)14     Karin Lebiko (Roland)15     Anne Marie Gaard (Fikke)16     Elida Østby (Wang)2.   rekke fra venstre:1       Kjell Sørmoen 2       Gunnar Bekken3       Henry Holte 4       Tore Holmen 5       Dagny Lindberget (Sletten)6       Bodil Holmby 7       Astrid Myrvang (Vestbekken)8       Henny Haget (Halteigen)9       Solveig Sørli (Svarverud) 10      Asbjørn Baksjødammen11      Ivar Gylterud12      Ola Velta13      Ola Fagernes3.   rekke fra venstre:1       Rolf Østgård2       Magne Øster3       Finn Lunderbye4       Arnfinn Skoglund5       Arne Vikertorpet6       Erik Sørensen7       Rolf Westbye8       Edgar Haugen9       Ivar Johansen10     Gustav Møller
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1947 - 1.   rekke fra venstre: 1    Martha Løvlibråten, 2    Ellen Oppås (Kolbjørnsrud), 3    Aslaug Eikåsen, 4    Bodil Myhrer, 5    Elida Kolbjørnsrud,6    Kari Holseter,7    Bjarne Hexeberg (prest), 8    Kristen Billehaug (lærer og kirkesanger), 9    Solveig Hammer,10   Kari Torp, 11  Åse Trosholmen, 12  Helga Tomteberget,13   Inger Dalbakk, 14  Lilly Gylterud.2.   rekke fra venstre: 1    Reidun Jansrud, 2    Hjørdis Femoen, 3    Judith Østby, 4    Bjørg Jorun Varildengen, 5    Aud Kjellerhullet, 6    Lise Bottilsrud, 7    Gullborg Svendsen, (tvillinger)8    Solveig Svendsen, (Tvillinger)9    Mary Bråthen, 10  Gerd Utgård, 11  Reidun Westbye, 12  Reidun Rønning, 13  Anny Haget, 14  Bodil Fjeld.3.   rekke fra venstre: 1    Gunnar Steffenstorpet, 2    Syver Mikalsen, 3    Terje Holthe, 4    Hallvard Dahl, 5    Ivar Bottilsrud, 6    Rolf Gylterud, 7    Bjarne Bjerknes, 8    Arve Fagernes, 9    Harald Tomteberget, 10  Sven Gylterud, 11  Johannes Sletten, 12  Svein Erik Skarnes, 13  Hans Tomta, 14  Gunnar Lindberg, 15  Arne Kjensmo, 16  Yngvar Grasli.
Konfirmanter 19...
Konfirmanter 1948 (K001) - 1.   rekke fra venstre: 1    Asbjørn Lindberget, 2    Erling Westby, 3    Svein Østli, 4    Tore Nyland, 5    Egil Øverby, 6    Kjell Nymoen. (Kjernmoen)2.   rekke fra venstre: 1    Kari Steffenstorpet, 2    May Aaberg, (Marie Undis Irene)3    Reidun Holmby, 4    Aud Lønhøiden, 5    Fanny Finbråten, 6    Dagmar Sandhalla, 7    Ella Nordby, 8    Bjarne Hexeberg (prest), 9    Kristen Billehaug (lærer), 10  Gunhild Skarnes, 11  Karen Utgård, 12  Laura Karen Håkerud, 13  Inger Støkker, 14  Randi Dragonmoen, 15  Åse Kristoffersen.3.   rekke fra venstre: 1    Egil Åberg, 2    Sverre Steinbakken, 3    Rolf Sandhalla, 4    Reidar Trosholmen, 5    Botolf Skullerud, 6    Ingar Karterud, 7    Karsten Nygårdseter, 8    Finn Øverby,9    Ivar Åsengen.
Konfirmanter 19...
 
 
Powered by Phoca Gallery