Utskrift

Smie fra 1800-tallet.
Flyttet fra Ingelsrud 1996.