For ikke å bidra til unødvendig spredning av corona-viruset ønsker styret i historielaget å utsette det annonserte årsmøtet på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med tid og sted for årsmøtet når situasjonen bedrer seg. Ta vare på hverandre!