Med gjeldende råd og retningslinjer for arrangementer i disse corona-tider ser vi ingen mulighet for å kunne arrangere Austmarkamarken i år. Myndighetene forbyr arrangementer med flere enn 500 mennesker fram til 1. september. Vi ønsker imidlertid å invitere til høstens Tundag 19. september, kanskje med et noe utvidet innhold, dersom det skjer endringer i retningslinjene etter 1. september. Inntil vi kan møtes på Tundag - ta vare på hverandre!