Årsmøte onsdag 29. mars 2023.

                      Austmarka Historielag.

           Årsmøte onsdag 29.mars 2023.

                      Arstun kl.19.00

                                    

       Dagsorden:

  1. Åpning og konstituering.
  2. Årsberetning.
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag.
  5. Arbeidsprogram
  6. Budsjett
  7. Valg

 

       Vi serverer kaffe og noe å bite i.