Årsmøte 2024

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Arbeidsprogram
6. Budsjett
7. Valg

Vi serverer kaffe med noe attåt