Årsmeldingen for 2016 finner du her: Om laget/Årsmeldinger/