I forbindelse med Sparebanken Hedmark sin gavetildeling våren 2015 søkte Austmarka Historielag om å bli tilgodesett med gavemidler til å kunne kjøpe to GPS'er.

 

I august mottok vi en hyggelig tilbakemelding fra banken om at vår søknad var innvilget.

Austmarka Historielag takker hjerteligst for gaven.

GPS'ene kan brukes til å finne kulturminner som historielaget har vært med på å registrere. Disse er merket av med koordinater på eget kart. GPS'ene kan dessuten brukes til geocaching i lokalmiljøet. Det kommer stadig nye poster i vårt nedslagsfelt.
GPS'ene kan lånes ut for kortere periode ved henvendelse til historielaget.