Kart boplasser

Austmarka Historielag innkaller til årsmøte onsdag 29. mars kl. 19.00 på Arstun.

Dagsorden:
1. Åpning og konstituering
2. Beretning
3. Regnskap
4. Innkomne forslag
5. Arbeidsprogram 2017
6. Budsjett 2017
7. Valg
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være sendt skriftlig til styret v/John Martin Øverby, postboks 38, 2224 Austmarka, innen 22. mars.

Kaffe og loddsalg. Vel møtt!