Lørdag 29. september gikk røykbadstua på Bygdetunet opp i flammer. Denne dagen skulle være innledning på badesesongen, men 12-15 badelystne ble møtt av flammer og røyk da de litt før kl. 14. ankom tunet.

Åge Sørmoen hadde stått for fyringa og lagt på de siste vedkabbene før det var klart til bading. Han var borte fra badstua et kvarters tid, og da han kom tilbake, var hele bygget overtent.

Brannvesenet på Austmarka var raskt på pletten, men kunne ikke hindre at badstua ble totalskadet.

Røykbadstua kom opprinnelig fra Raufjellet, Åges barndomshjem, og ble der brukt som stabbur (bu). I år 2000 ble den flyttet til odden på Bygdetunet, og siden har huset tjent som røykbadstue. Den var en av de meget få i Norge som det ble badet jevnlig i.
Austmarka Historielag er nå i full sving med å finne ut hvordan de skal få på plass ei røykbadstue igjen, slik at denne spesielle tradisjonen kan fortsette.