Historielaget disponerer en del litteratur som er nyttige i slektsforskning og som du kan gjøre oppslag i dersom du besøker oss på Arstun.

Eivind Lillevold (1972) : Vinger Bygdebok. Gards- og slektshistorie. Bind I.
Eivind Lillevold (1975) : Vinger Bygdebok. Gards- og slektshistorie. Bind II.
Eivind Lillevold (1977) : Vinger Bygdebok. Gards- og slektshistorie. Bind III.

Jorunn I. Engen (1985) : Eidskog Bygdebok. Bind I. Gnr. 1-16.
Jorunn I. Engen (1985) : Eidskog Bygdebok. Bind II. Gnr. 17-33.
Jorunn I. Engen (1988) : Eidskog Bygdebok. Bind III. Gnr. 34-52.
Jorunn I. Engen (1995) : Eidskog Bygdebok. Bind IV. Gnr. 53-60.
Jorunn I. Engen (1996) : Eidskog Bygdebok. Bind V. Gnr. 61-73.

Birger Kirkeby (1971) : Sør-Odal bygdebok. Bind I.
Birger Kirkeby (1973) : Sør-Odal bygdebok. Bind II.
Birger Kirkeby (1975) : Sør-Odal bygdebok. Bind III.
Birger Kirkeby (1979) : Sør-Odal bygdebok. Bind IV.
Birger Kirkeby (1987) : Sør-Odal bygdebok. Bind V.
Birger Kirkeby (1990) : Sør-Odal bygdebok. Bind VI.
Birger Kirkeby (1992) : Sør-Odal bygdebok. Bind VII.
Birger Kirkeby (1995) : Sør-Odal bygdebok. Bind VIII.

Thor Hexeberg (1958) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind I.
Thor Hexeberg (1961) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind II.
Thor Hexeberg (1964) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind III.
Birger Kirkeby (1968) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind IV.
Birger Kirkeby (1969) : Nes på Romerike. Gardshistorie. Bind V.

Amundsen, Rolf og Neskvern, Bernt Olav (2008) : Brandvalboka - Finnskogen. Slekts- og gardshistorie.

Austmarka Historielag (2006) : Austmarka klokkerbok 1881 - 1900. Døpte, dødfødte, konfirmerte, vielser, døde, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (1998) : Vinger kirkebok 1689 - 1729. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (1998) : Vinger kirkebok 1689 - 1729. Forlovelser, vielser, døde.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2000) : Vinger kirkebok 1730 - 1751. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2000) : Vinger kirkebok 1730 - 1751. Forlovelser, vielser, døde.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2001) : Vinger kirkebok 1751 - 1772. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2001) : Vinger kirkebok 1751 - 1772. Forlovelser, vielser, døde.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2002) : Vinger kirkebok 1772 - 1813. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2002) : Vinger kirkebok 1772 - 1813. Forlovelser, vielser, døde.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2004) : Vinger kirkebok 1814 - 1825. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2004) : Vinger kirkebok 1814 - 1825. Forlovelser, vielser, døde.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2005) : Vinger kirkebok 1826 - 1839. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2005) : Vinger kirkebok 1826 - 1839. Konfirmerte , vielser, døde, innflyttin, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2006) : Vinger kirkebok 1839 - 1847. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2006) : Vinger kirkebok 1839 - 1847. Konfirmerte , vielser, døde, innflyttin, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2007) : Vinger kirkebok 1847 - 1855. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2007) : Vinger kirkebok 1847 - 1855. Konfirmerte , vielser, døde, innflyttin, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2009) : Vinger kirkebok 1855 - 1861. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2009) : Vinger kirkebok 1855 - 1861. Konfirmerte , vielser, døde, innflyttin, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2009) : Vinger kirkebok 1862 - 1870. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2009) : Vinger kirkebok 1862 - 1870. Konfirmerte , vielser, døde, innflyttin, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2010) : Vinger kirkebok 1871 - 1880. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2010) : Vinger kirkebok 1871 - 1880. Konfirmerte , vielser, døde, innflyttin, utflytting.

Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2003) : Vinger kirkebok. Eidskog anneks. 1766 - 1813. Døpte. Med register.
Kongsvinger, Vinger og Austmarka Historielag (2003) : Vinger kirkebok. Eidskog anneks. 1766 - 1813. Forlovelser, vielser, døde.

FINNSAM och Finnbygdens Förlag (2006) : Segerstedts samling. Skogfinnarna i Skandinavien.

Ercson, Jarl (1990) : Finnar i väst.

Ercson, Jarl (1993) : Finnar i Gräsmark och Lekvattnet.

Ercson, Jarl (1996) : Finnar i Östmark, Vitsand, Nyskoga, Södra- och Norra Finnskoga.

Bråten, Rudolf (1983) : Grue Finnskog bosetting.

Bråten, Rudolf (1992) : Brandval Finnskog bosetting.

Almqvist, Gunnar (1987) : Sammendrag av Fryksdals härads domböcker 1602 - 1700.

Almqvist, Gunnar (2006) : Sammendrag av Fryksdals härads domböcker 1741 - 1750.

Amundsen, Axelsson, Hornmoen og Skadsdammen (1993) : Slektsbok fra Koien, Lunderseter.