Det ligger en link til dagboken under Linker/Lenker til andre.

Historielaget ønsker å sette fokus på utvandringen fra Austmarka til Amerika i en artikkelserie i medlemsbladet.

En aksjonsgruppe jobber med å få fortgang i planene om et nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum.

I forbindelse med Sparebanken Hedmark sin gavetildeling våren 2015 søkte Austmarka Historielag om å bli tilgodesett med gavemidler til å kunne kjøpe to GPS'er.

 

En tragisk og rørende historie hvordan forholdene kunne være som husmenn på 1880 tallet.
Ligger under artikler

Vi har lagt ut en del kulturminner på Varaldskogen under:
http://www.kulturminnesok.no/

Vi har laget et ark over de husene vi vet er flyttet på Austmarka. Kilden er medlemsbladene.

Hvis det er hus som er flyttet, som ikke er med i oppsettet så gi oss beskjed.

Oppsettet ligger under artikler.

Skoleveien fra Lebiko til Varaldskog skole er merket med blått.