En tragisk og rørende historie hvordan forholdene kunne være som husmenn på 1880 tallet.
Ligger under artikler

Vi har lagt ut en del kulturminner på Varaldskogen under:
http://www.kulturminnesok.no/

Vi har laget et ark over de husene vi vet er flyttet på Austmarka. Kilden er medlemsbladene.

Hvis det er hus som er flyttet, som ikke er med i oppsettet så gi oss beskjed.

Oppsettet ligger under artikler.

Skoleveien fra Lebiko til Varaldskog skole er merket med blått.

Vi har lagt til under Slekt / Emigranter:
Purkanshagen til Amerika
Masterudvangen til Amerika
Skjæret til Amerika 1
Skjæret til Amerika 2

Alle medlemsbladene fra 1979 til og med 2010 er skannet og lagt ut under: Arkiv / Medlemsblad.

Disse ligger under Slekt / Emigranter.