Austmarka Historielag har sammen med med Brandval Historielag, Granli Historielag og Kongsvinger-Vinger Historielag gitt ut skolehistorien "Fremad til lys og liv".

Forfatteren er Johan Seglsten.

Prisen er satt ned til 250 kroner!

Årets gave-idé?

Kulturkartet for Varaldskogen er nå klar for salg.

Kartet inneholder gamle boplasser, dammer, fangstgroper og andre kulturminner, alle med GPS posisjon. Totalt 78 posisjoner.
Disse prosjektene er et samarbeide mellom Austmarka Historielag og Austmarka Utvikling.

Finnskogrunden (forkortet FR) er en vandringsled i kategorien «Historiske vandreruter» som fra 2015 ble etablert med økonomisk tilskudd fra Den Norske Turistforening og Riksantikvaren.

Nye artikler under Slekt / Emigranter
Emigranter fra Austmarka 1
Emigranter fra Austmarka 2
Fra Hanshaugen til Amerika
Fra Westby til Amerika

Det ligger en link til dagboken under Linker/Lenker til andre.

Historielaget ønsker å sette fokus på utvandringen fra Austmarka til Amerika i en artikkelserie i medlemsbladet.

En aksjonsgruppe jobber med å få fortgang i planene om et nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum.

I forbindelse med Sparebanken Hedmark sin gavetildeling våren 2015 søkte Austmarka Historielag om å bli tilgodesett med gavemidler til å kunne kjøpe to GPS'er.

 

En tragisk og rørende historie hvordan forholdene kunne være som husmenn på 1880 tallet.
Ligger under artikler